top of page

 otwarta wielodomenowa platforma wczesnego ostrzegania przed niekorzystnymi zdarzeniami w rzekach i zbiornikach wodnych

Akwizycja danych  

Dostęp do danych z rozproszonych lokalizacji w czasie rzeczywistym 

Analiza danych 

Zaawansowane wizualizacje danych, trendy, prognozy 

Targetowanie pomiarów 

Wybór lokalizacji pomiarów na podstawie algorytmów predykcyjnych 

Tylko odpowiedni monitoring pozwala na określanie w czasie rzeczywistym, co i kiedy można odprowadzać do wód, by w sposób istotny nie pogorszyć ich stanu i nie przekroczyć  zdolności samooczyszczania

Dostarczamy kompleksowego rozwiązania składającego się z pływającej stacji pomiarowej, zaawansowanej platformy analitycznej oraz dostępu do danych satelitarnych. 

Ocean Water

Enviwise sp. z o.o. 

Junacka 7 

78-400 Szczecinek 

Email 

Enviwise sp. z o.o.  realizuje projekt: „Przeprowadzenie badań nad otwartą wielodomenową platformą wczesnego ostrzegania przed niekorzystnymi zdarzeniami w rzekach i zbiornikach wodnych” realizowany w ramach powierzenia grantu zgodnie z Projektem: „GT Technologies”

Dofinansowanie projektu grantowego: 668 800,00 PLN

bottom of page